Hướng dẫn viết dạng bài process cùng Thầy anh ielts

Categories:
Page Title

Thầy Anh IELTS

Luyện thi IELTS Hải Dương

Dạy offline, online

số 48, Phố Cúc, Khu Ecorivers, Hải tân, Hải Dương.

zalo: 0963.082.184

Tại sao gọi là dạng bài process?

Vì dạng bài này yêu cầu viết quy trình sản xuất của sản phẩm , hay quy trình hoạt động của một máy nào đó

Cấu trúc dạng bài

Cũng như dạng bài chart, dạng bài process cũng bao gồm mở bài, Câu general, thân bài (kết bài nếu cần)

Thì và cấu trúc câu

Dùng ở thì hiện tại đơn và thường dùng nhiều câu bị động

Các câu và cụm từ hay dùng trong bài

The Diagram shows the process of making Orange juice from fresh Orange

In general, the process includes a number of steps from harvesting fresh oranges to delivering them to customers

First, ripe oranges are harvested. Then, They are transported to the processing plant.

……………………….

2 thoughts on “Hướng dẫn viết dạng bài process cùng Thầy anh ielts”

  1. Hello thayanhielts.com ! We offer products that will help change the quality of life: creams for penis enlargement types, erection pills (1632 pieces), drugs for the treatment of hypertension and diabetes mellitus (8004 types).
    Visit our website:
    ,medecine

    Similar porno products be found here: 85f4_53

    News about porno 789545 products and 25648 reviews of 9542 fuck bitches thayanhielts.com

Leave a Reply