Tag Archives: ielts thầy anh

Hướng dẫn viết câu support bài essay

Which -> giải thích rõ hơn cho mệnh đề trước đó

Violence games pose a threat to antisocial behaviours, which will increase crime rates

(which thay cho cả ý trước đó)

Note ( Nếu không dùng which -> this) : 2 câu

Violence games pose a threat to antisocial behaviours. This will increase crime rates

Resulting in=leading to (+ cụm từ) -> Kết quả của sự việc

More and more vehicles are on the roads, resulting in increasing traffic jams and accidents

Making it +(tính từ hoặc cụm từ) -> Bình luận

The population reached 100 million in 2022, making it the highest over 10 years.

For example -> Đưa ra ví dụ

Nowadays, young people do not tend to live with their old parents all over the world. For example, In the USA, according to a recent survey, 90% of youngsters want to live on their own.

Hướng dẫn viết task 1: table

Thay Anh IELTS

The table compares the temperature of 5 big cities in the world (regarding the high and the low). 

In general, Rome has the highest temperature while Bogota and Sydney have the lowest temperature for the low and the high respectively  

Rome has the temperature of  89  for the high and 67 for the low, both of which are the highest among 5 cities. 

Next, Tokyo ranks second with 82  for the high and 66  for the low, compared to London which has temperature of  73 for the high and 60 for the low. 

After that, Bogota has the temperature of 62 which is in the fourth place for the high and the temperature for the low is 42,  being the lowest temperature. Finally, Sydney is in the last place for the high (60), and slightly  higher than Bogota for the low (45) 

In conclusion, the positions of all cities for the high are the same as for the low except Bogota and Sidney 

DOWNLOAD GET READY FOR IELTS

Thầy Anh giới thiệu bộ sách GET READY FOR IELTS của nhà xuất bản Collins (link tải sách xem bên dưới)

4 cuốn sách trong bộ Get Ready for IELTS đều có một format giống nhau, phân chia theo kiến thức của 4 kỹ năng trong bài thi IELTS là Nghe – Nói – Đọc – Viết. Cụ thể:

 • Mỗi cuốn gồm 12 bài học được phân loại kỹ lượng và cẩn thận cho học viên ở trình độ trung cấp có thể dễ học nhất bởi nhiều ví dụ minh họa chi tiết rõ ràng. Kiến thức được cung cấp từ trình độ cơ bản đến nâng cao, giúp người học dần dần quen với IELTS.
 • Những phần ngữ pháp và từ vựng quan trọng được cung cấp trong từng bài học. Ở mỗi cuốn bạn sẽ được cung cấp những kiến thức căn bản và bám sát và các kỹ năng giúp bạn ôn luyện các kỹ năng hiệu quả hơn.
 • Với mỗi bài học sẽ cung cấp cho bạn những gợi ý, những mẹo làm bài với các dạng đề thi IELTS đã được ra phổ biến trước đó. Cộng thêm là từng phần ở từng bài học sẽ giúp bạn làm sáng tỏ những điểm sai mà bạn có thể gặp phải khi thi IELTS.
 • Cuối mỗi bài học đều có bài tập áp dụng để bạn thực hành theo kiến thức đã được cung cấp. Và có những bài test để bạn tự ôn lại toàn bộ kiến thức của các bài học trước đó giúp bạn nắm vững và nhớ lâu hơn.
 • Có 4 bài Review cuối sách, đây là những dạng bài tập sẽ giúp bạn kiểm tra lại toàn bộ kiến thức mà bạn được cung cấp ở mỗi cuốn. Nó sẽ giúp bạn nắm lại kiến thức, những kĩ năng cũng như cảm nhận ngôn ngữ cho bài thi IELTS.
 • Phần answer keys cuối sách giúp bạn check lại đáp án bài tập ở mỗi phần học.
 • Đặc biệt, sách cung cấp vô vàng từ vựng cho từng bài tập sẽ được cung cấp ở cuối sách.

Bạn có thể mua sách ở các nhà sách hoặc đặt mua sách trên mạng để dễ học hơn nhé.

Cuốn sách Get Ready for IELTS thực sự rất hữu ích, Thầy Anh IELTS rất mong nó có thể giúp bạn ôn luyện IELTS một cách dễ dàng và hữu ích để chuẩn bị cho kì thi IELTS sắp tới.

Download GET READY FOR IELTS LISTENING

Hướng dẫn viết câu phức ielts writing

Câu phức

Complex sentence là câu chứa 1 mệnh đề độc lập và ít nhất 1 mênh đề phụ thuộc (subordinate clause)

Ví dụ

Parks should be replaced by new buildings   because there is not enough accomodation for residents.

Parks should be replaced by new buildings   là mệnh đề độc lập

There is not enough accomodation for residents là mệnh đề phụ thuộc vì chứa subodinating conjunction (because) ở phía trước

Có 4 loại từ nối khác nhau trong câu phức

 1. Because, since, as: đưa ra nguyên nhân

Ví dụ: Parks should be replaced by new buildings   as there is not enough accomodation for residents.

 • Though, although, while, even though: đưa ra sự tương phản

Ví dụ: Many people go traveling though corona virus outbreak has been widespread

 • After, as, since, before, until, when, while: Chỉ thời gian hay chuỗi sự kiện

Ví dụ: the living area has been polluted since a factory was built nearby

 • If, unless: đưa ra điều kiện

Ví dụ: I will study abroad unless I pass the university entrance exam

Thầy Anh IELTS

thầy anh ielts

Speaking part 2:Describe a gift you have received that was important to you

Đây là bài mẫu của thầy nhé, Các bạn ghi âm vào điện thoại bài nói của mình. Đấy là cách hay để cải thiện speaking.
Describe a gift you have received that was important to you
You should say:
 • who gave it to you
 • On what occasion it was given to you
 • What it looks like and how to use it
 • and say why it is important to you
Keywords: smart phone, My father, on my birthday, slim, a present from a person I love most
I am going to tell you about a gift I received. It was a smart phone from my father on my 15th birthday. Well, having a smart phone on my own was my dream. I needed it for its benefits. So I was jealous of my friends who had smartphones. Therefore I was very happy for my birthday present. My smartphone looks nice, slim, and light. It was covered with gorilla glass, touch screen in the back, in the front respectively. As you know, using a smartphone is not difficult, especially for young people who are accustomed to modern technology. So I find it easy to use my phone as well. To use it, you only press the power button and unlock your phone by password or fingerprint. Then you can add apps to your phone by going to the app store or play store. After that, All you need to do is to tap your apps to enjoy them.
This present is very important to me because it is what I desired for a long time. More importantly, my smartphone from my father who I love most.

Xem thêm

SPEAKING PART 1: WEATHER

Hướng dẫn viết outline writing task 2 (advantage)

Speaking computer