Thang điểm ielts mới nhất

Categories:
Page Title

Thầy Anh IELTS

Luyện thi IELTS Hải Dương

Dạy offline, online

số 48, Phố Cúc, Khu Ecorivers, Hải tân, Hải Dương.

zalo: 0963.082.184

Để tính điểm ielts, ta cộng điểm các thành phần rồi chia cho 4.

Ví dụ. Ta có điểm sau. Reading: 6.0. Listening: 7.0. Writing: 6.5. Speaking: 6.5. Vậy điểm trung bình overall là: (6.0+7.0+6.5+6.5):4=6.5. Bạn này đang ở band 6.5

Quy tắc làm tròn:

  • Điểm ielts chỉ có thể là số nguyên hoặc làm tròn số thập phân tận cùng là 5
  • Làm tròn theo quy tắc phần thập phân lớn hơn hoặc bằng 0,25 thì làm tròn lên, thấp hơn 0,25 thì làm tròn xuống

Ví dụ:

  • Điểm trung bình là 4.25 làm tròn thành 4.5
  • Điểm trung bình 5.125 làm tròn thành 5.0 (0,125 <0,25)
  • Điểm trung bình 6.25 làm tròn thành 6.5 nhưng 6.75 làm tròn thành 7.0

Leave a Reply