Cấu trúc more than và more..than trong bài task 1

Luyện ielts online, offline 

Cam kết đầu ra

liên hệ Thầy Anh

http://thayanhielts.com

zalo: 0963.082.184 

Thầy Anh hướng dẫn các bạn cách viết so sánh sử dụng more than và more…. than

Cấu trúc more than

  • More than + number. Ví dụ: sales of computer accounted for more than 30% (ít hơn dùng less than nhé)

Cấu trúc more…than

  • Giữa More …than là mệnh đề. Ví dụ: More students enrolled in school A than school B
  • Giữa more…than là danh từ/ cụm danh từ. Ví dụ: Female students have more amount of time for study than Male students
  • Giữa more…than là tính từ hoặc trạng từ có 2 âm tiết trở lên, 1 âm tiết ta thêm -er vào sau nhé. Ví dụ horror film is more popular than sciencitific film hoặc popuplation of city A grows faster than that of city B

Leave a Reply

Your email address will not be published.