Cấu trúc more than và more..than trong bài task 1

Categories:
Page Title

Thầy Anh IELTS

Luyện thi IELTS Hải Dương

Dạy offline, online

số 48, Phố Cúc, Khu Ecorivers, Hải tân, Hải Dương.

zalo: 0963.082.184

Thầy Anh hướng dẫn các bạn cách viết so sánh sử dụng more than và more…. than

Cấu trúc more than

  • More than + number. Ví dụ: sales of computer accounted for more than 30% (ít hơn dùng less than nhé)

Cấu trúc more…than

  • Giữa More …than là mệnh đề. Ví dụ: More students enrolled in school A than school B
  • Giữa more…than là danh từ/ cụm danh từ. Ví dụ: Female students have more amount of time for study than Male students
  • Giữa more…than là tính từ hoặc trạng từ có 2 âm tiết trở lên, 1 âm tiết ta thêm -er vào sau nhé. Ví dụ horror film is more popular than sciencitific film hoặc popuplation of city A grows faster than that of city B

Leave a Reply