Thầy anh hướng dẫn cách nghe bài map

Luyện ielts online, offline 

Cam kết đầu ra

liên hệ Thầy Anh

http://thayanhielts.com

zalo: 0963.082.184 

Để nghe được bài map, các bạn cần nắm được những điều dưới đây nhé:

  1. Bài nghe map nằm ở part 2 thường có từ 5-7 câu
  2. Nội dung bài nghe và nội dung câu hỏi theo trình tự, nên nếu có câu nào không nghe được thì cũng đừng mất bình tĩnh mà chuyển xuống câu bên dưới để tiếp tục
  3. Huớng trong bài là hướng các bạn đang nhìn vào bài. Bên tay trái là (west, kí hiệu W), bên tay phải (right, kí hiệu R), bên trên (north, kí hiệu N), bên dưới (south, kí hiệu S). Trên bản đó cũng có các kí hiệu W,R,N,S nhé
  4. Các cụm từ hay có trong bài nhé: the right, the left, in the middle, behind, opposite, next to, lead to (dẫn đến), go past (đi qua, quá), bridge, block (khu, dãy nhà), intersect (giao cắt), corner, road sign, traffic sign, main entrance (gate), parking, bend (khúc cua, ngoặt), path (road): con đường
  5. Sau khi nghe xong cần xem lời để check những câu mình không nghe được nhé

Các bạn nghe trang dưới đây, có đáp án và lời nhé!

LUYỆN NGHE SEC 2 TEST 1 CAM 13 | Luyện thi IELTS thầy Anh (thayanhielts.com)

Chúc các bạn nghe tốt!

Leave a Reply

Your email address will not be published.