Cấu trúc as…as trong bài task 1

Luyện ielts online, offline 

Cam kết đầu ra

liên hệ Thầy Anh

http://thayanhielts.com

zalo: 0963.082.184 

As…as ngoài việc sử dụng trong so sánh bằng mà nhiều bạn đã biết, nay thầy hướng dẫn những cách sử dụng mới của cấu trúc as…as nhé

As much (danh từ không đếm được) as

In 2020, Company A produced as much amount of rice as Company B

Trường hợp nói gấp 2,3 ta chỉ cần thêm twice hoặc three times trước as nhé.

Ví dụ. The amount of gas sold in 2020 was twice as much as in 2019

As many (danh từ đếm được) as

in 2020, the population of China was approximately ten times as many as Russia

In Rio 2016 Olympics, The united states won 37 silver medals, more than twice as many as Rusian Federation

Leave a Reply

Your email address will not be published.