Sai lầm hay mắc khi viết biểu đồ tròn

Categories:
Page Title

Thầy Anh IELTS

Luyện thi IELTS Hải Dương

Dạy offline, online

số 48, Phố Cúc, Khu Ecorivers, Hải tân, Hải Dương.

zalo: 0963.082.184

Thầy Anh tổng hợp những sai lầm học viên của thầy hay mắc khi mới học viết biểu đồ tròn

Đề bài thường có 2 biểu đồ tròn như hình trên

Một số sai lầm khi viết biểu đồ tròn

Sử dụng peak

Ví dụ: Urban reached a peak at 50% in 2015. Chú ý: peak hay dùng trong biểu đồ đường hơn nhé

Viết lại: Urban accounted for 30% in 1915 while it increased sharply to 50% for last century

So sánh 2 mục khác nhau ở 2 biểu đồ khác nhau

Ví dụ. in 1915 Rural made up 60% which was higher than urban 50%

Giải thích: Chỉ so sánh mục cùng loại để thấy sự tăng giảm

Viết lại: in 1915 Rural made up 60%, and then it decreased dramatically to 10% in 2015

Sử dụng chênh lệch phần trăm không hợp lý

in 1915, Rural was 30% higher than Urban.

Giải thích: Vì Rural gấp đôi Urban nên viết như trên chưa hợp lý

Viết lại: The percentage of people living in rural was twice than that of of urban.

Leave a Reply