Tag Archives: Nghe IELTS

Thầy a nh hướng dẫn “mẹo” nghe part 1

Sơ lược qua part 1 ( trước gọi là section 1 nhé)

Đoạn hội thoại mô tả cuộc trò chuyện liên quan việc đăng ký, mua sắm dịch vụ gì đó: khách sạn, nhà hàng, sản phẩm…

Part 1 là phần nghe dễ nhất trong 4 phần nghe của IELTS

Bạn Cần trả lời 10 câu liên quan đến nội dung bài nghe như: tên người, số tiền, số điện thoại, tuổi… và một số thông tin khác

Các từ cần điền là từ có nói (đề cập) ở trong bài, không được điền từ ở bên ngoài vào. Trừ vài trường hợp liên quan Anh-Anh và Anh-Mỹ. Ví dụ Có 1 câu đáp án là “Car park” mà bạn đã nghe trong bài. Tuy nhiên bạn cũng có thể điền là “parking lot” . Tốt nhất là điền từ mà mình nghe được các bạn nhé.

Một số mẹo nghe cho part 1 cùng Thầy Anh IELTS

Làm rõ số từ, số cần điền

One word and/or a number: bạn chỉ có thể viết 1 từ, 1 số hoặc 1 từ + 1 số nhé!

Bảng Alphabet

Bài nghe chắc chắn có đánh vần tên nên bạn cần thuộc bảng chữ cái Alphabet nhé và luyện trước nhé.

Tránh phát âm sai H /eɪtʃ/ và 8 /eɪt/ và chú ý sự khác nhau âm đuôi giữa H và 8 nhé. Rất nhiều bạn sẽ sai khi phải điền dãy post code như: jeb8fh

Cẩn thận tránh mắc bẫy.

Ví dụ như sau:

Câu hỏi: what is the price of one night at hotel?

Các bạn nghe: The price used to be 200 dollars. But today is our 20th anniversary, so we offer you a 20% sale off. You will be charged 160 dollars instead.

Một số bạn sẽ điền 200, vậy là không đúng nhé. Các bạn chú ý từ khóa màu xanh, và đáp án là 160

-> Nên tốt nhất là điền 2 con số vào nháp rồi cân nhắc nhé (nếu bạn đang phân vân)

Cụm từ đồng nghĩa

Các bạn cần có vốn từ vựng nhất định vì đôi khi bài yêu cầu người nghe phải biết được các cụm từ đồng nghĩa ( điều này rõ nhất ở part 2 trở đi nhé) . Ví dụ

Câu hỏi: where will the meeting be held?

Các bạn nghe: the meeting will be taken place in room 2

Ở đây “held” đồng nghĩa với “taken place”

Luyện tập một bài bên dưới đây cùng Thầy Anh IELTS các bạn nhé!

Hướng dẫn luyện nghe IELTS

Thầy Anh hướng dẫn nghe IELTS

  • Nghe IELTS gồm có 40 câu trong thời gian khoảng 40 phút
  • Phần nghe bao gồm 4 phần, mỗi phần có 10 câu
  • Càng nghe về sau thì độ khó càng tăng
  • Các loại câu hỏi trong phần nghe rất đa dạng: Điền từ, Chọn ý đúng ABCD (một hoặc nhiều ý), Chọn T-F-NG…
  • Thang điểm phần nghe như sau
  • Các bạn nên luyện nghe  theo từng phần (section). Hết Sec 1 rồi Sec 2 sau đó đến sec 3, sec 4 luyện sau cùng
  • Gần đến lúc thi thì bắt đầu nghe theo bộ Cambridge đề đánh giá trình độ.
Correct Answers Band scores
40 9
38-39 8.5
35-37 8.0
33-34 7.5
30-32 7.0
27-29 6.5
23-26 6.0
20-22 5.5
16-19 5.0
14-15 4.5
12-13 4.0

Video bên dưới là ví dụ bài thi nghe IELTS. Các bạn có thể luyện nghe qua để kiểm tra trình độ.

IELTS Listening Practice Test 2016 Full Free Online With Answers from zuhaibhassan on Vimeo.