Tag Archives: Reading

Phương pháp “Scan” trong phần Reading test

Quét là phương pháp dùng để sử dụng khi bạn cần phải tìm kiếm   thông tin cách nhanh chóng trong trang mà bạn được yêu cầu. Bạn có thể tìm kiếm các ý tưởng chung của các thông tin trên trang , hoặc bạn có thể muốn quét các thông tin cụ thể. Trong cả hai trường hợp, phương pháp là quét mắt của bạn trên trang từ từ và nhẹ nhàng, bắt đầu ở phía trên bên trái rồi sang phải và từ trên  xuống dưới .Bạn có hiểu được ý tưởng chung của các chủ đề trên trang bạn vừa quét? Bạn đã di chuyển nhẹ nhàng và đều đặn?

Đừng đọc từng chữ và không vội vàng. Bạn chỉ đơn giản là hướng dẫn đôi mắt của bạn bằng ngón tay hoặc bút, thỉnh thoảng dừng lại một chút thời gian để đọc một cái gì đó quan trọng mà bạn đã tìm thấy, và tiếp tục đi tới đi lui, trên xuống dưới trang.

Phải mất một chút luyện tập lúc đầu, nhưng đó là cách tốt nhất để di chuyển một cách nhanh chóng thông qua một văn bản mà không nhận  bị mắc kẹt và lãng phí thời gian đọc rất nhiều thông tin không cần thiết. Bạn có nhiều khả năng tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm bởi vì bạn đã quét qua mọi từ của bài đọc.

Khi quét, bạn sử dụng  đôi mắt của bạn trên trang bằng cách sử dụng 3 ngón tay đầu tiên của bạn, hoặc ngón tay trỏ của bạn hoặc thậm chí là đỉnh của một cây bút hoặc bút chì. Điều này sẽ tránh cho đôi mắt của bạn dừng lại ở đâu đó qáu lâu . Bạn có thể tăng tốc độ đọc của bạn nói chung bằng cách kết hợp ngón tay với đôi mắttrên trang khi bạn đọc.

ĐỌC CÂU CHỦ ĐỀ

Khi bạn đã sẵn sàng để tìm kiếm thông tin cho bài đọc, bạn cần phải đọc đoăn văn nào trước. Hãy nhớ rằng, bạn thường không có thời gian để đọc từng chữ của đoạn, đặc biệt là nếu tốc độ đọc của bạn chỉ là trung bình.

Một bài đọc bao gồm một số đoạn văn, mỗi đoạn  trong số đó có một ý chính hoặc chủ đề . Bạn nên chắc chắn rằng bạn hiểu được chủ đề của mỗi đoạn văn trong bài đọc  bằng cách tìm kiếm các câu chủ đề.

Các câu chủ đề thường ở vị trí , nhưng không phải lúc nào, thường là những câu đầu tiên của đoạn văn. Trong thực tế, chủ đề của đoạn văn thể là bất kỳ một (hoặc hai) của câu đoạn. Nói chung, khi tìm kiếm câu chủ đề , các bạn nên làm theo các bước cụ thể như sau: kiểm tra các câu đầu tiên → thì câu thứ hai → và sau đó là câu cuối cùng. Nếu bạn vẫn không phát hiện ra các chủ đề của đoạn văn, bạn sẽ phải đọc toàn bộ đoạn để tìm hiểu nội dung của đoạn đó.