Tag Archives: Nghe IELTS

Hướng dẫn luyện nghe IELTS

Thầy Anh hướng dẫn nghe IELTS

  • Nghe IELTS gồm có 40 câu trong thời gian khoảng 40 phút
  • Phần nghe bao gồm 4 phần, mỗi phần có 10 câu
  • Càng nghe về sau thì độ khó càng tăng
  • Các loại câu hỏi trong phần nghe rất đa dạng: Điền từ, Chọn ý đúng ABCD (một hoặc nhiều ý), Chọn T-F-NG…
  • Thang điểm phần nghe như sau
  • Các bạn nên luyện nghe  theo từng phần (section). Hết Sec 1 rồi Sec 2 sau đó đến sec 3, sec 4 luyện sau cùng
  • Gần đến lúc thi thì bắt đầu nghe theo bộ Cambridge đề đánh giá trình độ.
Correct Answers Band scores
40 9
38-39 8.5
35-37 8.0
33-34 7.5
30-32 7.0
27-29 6.5
23-26 6.0
20-22 5.5
16-19 5.0
14-15 4.5
12-13 4.0

Video bên dưới là ví dụ bài thi nghe IELTS. Các bạn có thể luyện nghe qua để kiểm tra trình độ.

IELTS Listening Practice Test 2016 Full Free Online With Answers from zuhaibhassan on Vimeo.