Lỗi viết trong bài làm của học viên Thầy Anh

Luyện ielts online, offline 

Cam kết đầu ra

liên hệ Thầy Anh

http://thayanhielts.com

zalo: 0963.082.184 

note: Tên của các bạn vì sự riêng tư nên thầy không ghi ra

Spelling (chính tả).

Nếu soạn trên word có phần mềm soát lỗi chính tả, thì sau khi từ bị sai ( có dấu đỏ) cần đoán xem bị sai ở chữ cái nào rồi dùng chức năng auto repair.

Viết giấy cần có người check hộ cho mình.

Lỗi danh từ đếm đc /không đếm được 

It can be seen from the chart that amount number  of  Japanese people travelling abroad increased significantly each year apart from 1990.   ( số người là đếm được nên dùng number)

Lỗi mạo từ 

The given chart shows an illustration of the pregnancy percentages in 6 Middle Eastern nations over a 10 –year period from 1990 to 2000.  (thiếu a)

Lỗi so sánh 

In 1990, an Oman woman gave birth to nearly 7 babies. Meanwhile the fertility percentages in Bahrain and Kuwait was relatively similar, with respective figure as 2 times  lower lesser as  than Oman.  

-> 2 times lower than Oman

I think mostly women than men in educating kids.

-> I  think most Women are better at nurturing their children than men 

Thiếu Đại từ quan hệ 

People who want to move to the city usually find it  hard to adapt to city life. (thiếu Who)

-> People wanting  to move to the city usually find it  hard to adapt to city life. (cách 2 dùng mệnh đề V_ing)

Lỗi giới từ 

The line graph shows that 2%  of  Japanese tourists reached Australia in 1986 (Lỗi thiếu of)

7. Lỗi dùng đại từ (gây khó hiểu)

Dùng đại từ hợp lý là rất tốt, nhưng cần cân nhắc sử dụng để không làm cho người đọc bị rối.

However, parents sometimes love their children so much that they attempt to provide a nice and easy existence for them. ( them dễ làm người đọc khó hiểu là ai, mặc dù đọc kỹ cũng sẽ them là thay cho trẻ con)

Leave a Reply

Your email address will not be published.