Dạng bài advantage|what are the advantages and disadvantages of living with the old people in the family?

Luyện ielts online, offline 

Cam kết đầu ra

liên hệ Thầy Anh

http://thayanhielts.com

zalo: 0963.082.184 

Thầy Anh Gợi ý cách làm

Chú ý các bài dạng advantage đều có cấu trúc viết gần như tương tự với cấu trúc bên dưới.

Mở bài: 

Nêu topic (ngày này tại  một số nước tồn tại kiểu gia đình có nhiều thế hệ  (extended family) 

Việc sống chung với người cao tuổi có nhiều thuận lợi và không thuận lợi

Thân bài 

Đoạn 1 ( Nói về Thuận lợi) 

Câu topic: there are some benefits when living with the old people.

  • They take care of babies 
  • They do house chores
  • Bring valuable experiences for other members 

Đoạn 2 ( Nói về Không Thuận lợi) 

Câu topic: However, Living with the elderly brings  family some drawbacks

  • family conflicts  ( mâu thuẫn gia đinh) can happen because of generation gap ( khoảng trống/ cách giữa các thế hệ ) .  For example, the differences in raising babies 
  • The elderly usually do not make money, so They can be a financial burden (gánh nặng tài chính) 
  • The old people tend to get sick while their children are busy with work. 

Kết bài  (Tổng hợp ý chính)

Việc sống cùng người già có nhiều thuận lợi và không thuận lợi. 

Mỗi gia đình tùy theo hoàn cảnh mà nên quyết định có sống cùng người già không.

(Each family depends  on certain circumstances when….) 

Leave a Reply

Your email address will not be published.