Hướng dẫn viết câu phức ielts writing

Categories:
Page Title

Thầy Anh IELTS

Luyện thi IELTS Hải Dương

Dạy offline, online

số 48, Phố Cúc, Khu Ecorivers, Hải tân, Hải Dương.

zalo: 0963.082.184

Câu phức

Complex sentence là câu chứa 1 mệnh đề độc lập và ít nhất 1 mênh đề phụ thuộc (subordinate clause)

Ví dụ

Parks should be replaced by new buildings   because there is not enough accomodation for residents.

Parks should be replaced by new buildings   là mệnh đề độc lập

There is not enough accomodation for residents là mệnh đề phụ thuộc vì chứa subodinating conjunction (because) ở phía trước

Có 4 loại từ nối khác nhau trong câu phức

  1. Because, since, as: đưa ra nguyên nhân

Ví dụ: Parks should be replaced by new buildings   as there is not enough accomodation for residents.

  • Though, although, while, even though: đưa ra sự tương phản

Ví dụ: Many people go traveling though corona virus outbreak has been widespread

  • After, as, since, before, until, when, while: Chỉ thời gian hay chuỗi sự kiện

Ví dụ: the living area has been polluted since a factory was built nearby

  • If, unless: đưa ra điều kiện

Ví dụ: I will study abroad unless I pass the university entrance exam

Thầy Anh IELTS

thầy anh ielts

Leave a Reply